Intensivvårdrum på kvällen

Kvällstid ska patienten erbjudas ett ljus med lite lägre intensitet och varmare färgton för att inte störa melatoninproduktionen under perioder av vakenhet och förbereda kroppen för nattsömnen.