Under dagtid kompletteras det infallande dagsljuset med ett intensivt, relativt kallt omfältsljus med en stor andel blått ljus. Ljuset skapas av allmänljusdelen i Eira, uppljusdelen i Aluflex Medica och av Pleiad Wallwasher mot motstående vägg. Denna ljussättning dämpar produktionen av melatonin och stimulerar produktionen av kortisol för att stimulera vakenheten under dagen.


Patienttoalett

En patienttoalett hör ihop med patientrummet och ska möta många olika behov. Den utformas för vara lättillgänglig, även för rörelsehindrade, med tillräckligt stora ytor. Den ska samtidig vara lätt att hålla ren. 

Toaletten är en del av patientens sfär och kräver ett bra ljus, både för patienten och personalen. Ett bra allmänljus skapas av Discovery Evo som kombineras med Monitor över spegeln som ger ljus i ansiktet.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Pleiad Wallwasher G3 ger inomhusmiljöer det omfältsljus som forskning visar är viktigt för vårt välbefinnande. Ljuset når ända upp till vinkeln där vägg möter tak med bibehållen energieffektivitet.

Gå till produkt

Discovery Evo

Gå till produkt