Ljuset som kan radda liv.jpg

Ljuset som kan rädda liv

Att kunna reagera snabbt i trafiken är mycket viktigt för säkerheten på våra vägar. Det vita ljuset gör att vi ser både kontraster, färger, former och perifera rörelser bättre.

Snabb reaktionsförmåga i trafiken är mycket viktigt för säkerheten på våra vägar. Ju äldre vi blir desto sämre blir oftast både vår syn och reaktionsförmåga. En 40-åring behöver till exempel fyra gånger så mycket ljus för att kunna se lika bra som en 20-åring. En 60-åring behöver åtta gånger så mycket ljus. I och med vår åldrande befolkning ökar självklart risken för olyckor på dåligt belysta vägsträckor.

Som naturligt ljus

Det vita ljuset uppfattas av ögat som naturligt ljus och återger både färger och former i vår omgivning mycket bättre än det gammaldags orangegula ljuset. Det gör också att vi lättare kan uppfatta perifera rörelser när vi kör på vägarna. Med andra ord kan det vita ljuset hjälpa till att göra våra vägar säkrare.

Äldre trafikanter kan behöva starkare belysning för att se bra i mörker. De är även mer känsliga för bländning och kan ha ett försämrat färgseende på grund av att ögats lins blir gulare med åldern. Ett vitare ljus från vägbelysningen kan hjälpa dessa trafikanter att upptäcka faror snabbare.

Ögat behöver ljus

I näthinnan finns två olika typer av ljuskänsliga receptorer. De kallas för stavar och tappar. Stavarna finns över hela näthinnan, utom i gula fläcken mitt på näthinnan. Där sitter istället tapparna som tätast. Ljusstrålarna från det vi tittar på leds rakt mot gula fläcken.

Stavarna är mycket ljuskänsliga och gör att vi kan urskilja konturer även i svagt ljus. De ansvarar för mörkerseendet och det perifera seendet.

Tapparna ansvarar för vårt färg- och detaljseende och behöver ljus för att fungera bra. Det är därför vi urskiljer detaljer och färger sämre när det blir mörkt omkring oss.