Sakerhet pa vag.jpg

Säker väg

Bra belysning förhindrar olyckor

Vägbelysningen finns till för att man som trafikant och fotgängare ska kunna upptäcka faror och bedöma risker i tid. Allt för att kunna förhindra en eventuell olycka. En stor del av alla trafikolyckor sker under dygnets mörkare timmar. Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om vägarna varit rätt belysta. Att bli bländad är otrevligt, och framför allt kan det vara direkt farligt när man kör i mörker.

Bländning kallas den känsla som uppstår när ljusnivån är avsevärt högre än den nivå ögat har anpassat sig till. Därför är det vanligt att man blir bländad när det är mörkt ute. Att välja planglas istället för kupat glas kan till exempel vara ett bra alternativ för att inte riskera att trafikanter bländas av vägbelysningen. Det är viktigt att man planerar vägbelysning så att man får så bra luminans på vägbanan som möjligt och samtidigt tänka på luminansjämnheten vid våta vägbanor.

Energieffektivitet snart ett måste

En stor del av vägarna i vårt land är idag bestyckade med gamla kvicksilverljuskällor. Snart måste de bytas ut mot mer effektiva alternativ.

Från och med 2015 blir det enligt det så kallade Ekodesigndirektivet förbjudet att tillverka kvicksilverljuskällor i EU. En stor del av vägbelysningen i vårt land är bestyckad med just kvicksilverljuskällor. Dessa armaturer måste successivt bytas ut mot alternativ som är mer energieffektiva.

Minska ljusspillet

Ett viktigt krav på dagens vägbelysning är att förebygga ljusföroreningar genom att eliminera ljuset som sprids uppåt från armaturen. Våra produkter är designade på så sätt att ljusspillet minimeras och klarar därmed de höga krav på energieffektivitet som ställs på utomhusarmaturer av idag.