Liten, energieffektiv och driftsäker

LED (Light emitting diod) är idealiskt för utomhusbelysning. Lång livslängd, låga driftskostnader, högt ljusflöde och hög effektivitet är bara några av de fördelar LED kan bjuda på. LED är dessutom är praktiskt taget underhållsfritt under hela sin livslängd.

Fördelar med LED

  • En ljussättning med LED-armaturer är i stort sett underhållsfritt jämfört med konventionella armaturer då ljuskällan inte behöver bytas ut under armaturernas livstid.
  • LED ger lägre energiförbrukning och högre effektivitet jämfört med konventionella lösningar. De lägre omgivningstemperaturerna utomhus påverkar dioderna positivt i form av högre ljusflöde och längre livslängd.
  • En LED-lösning är mycket tålig mot yttre faktorer som vibrationer, mänsklig påverkan, väder och vind.