fagerhult_parkering.jpg

Det ska vara enkelt att hitta

Vägledning och säkerhet är de viktigaste kriterierna för en väl fungerande parkeringsplats. Oavsett tid på dygnet ska det vara lätt att hitta sin egen eller en ledig parkeringsplats.

Produkter

Azur Stolpe LED

Gå till produkt

Park stolpe

Gå till produkt

Conledo G2 830 CLO

Gå till produkt

Conledo G2 740 CLO

Gå till produkt

Conledo G2 740 CLO Nattsänkning 1

Gå till produkt

Conledo G2 830 CLO Nattsänkning 1

Gå till produkt

Tänk på följande

Människor och bilar som rör sig över parkeringsplatsen ska kunna upptäckas i god tid och man ska känna sig trygg på vägen till och från bilen. Därför är det viktigt att belysningen är jämn och sprids över hela parkeringen.

En stolparmatur på 4-6 meter och en optik som har anpassats för att belysa stora ytor är ett bra val för att ge ett bra allmänljus och skapa överblick. Genom att markera parkeringens infarter, gränser och anslutande gångstråk bidrar man till att definiera rummet och underlätta vidare orientering. För det ändamålet är det lämpligt att välja en pollare.