fagerhult_outside_hero3.jpg

Gång- och cykelvägar

Det räcker med några, små mörkerzoner för att koncentrationen och uppfattningsförmågan ska brista. Därför är det viktigt att gång- och cykelvägen är jämnt och enhetligt ljussatt så att både de som cyklar i en högre hastighet och de som promenerar kan känna sig trygga och säkra.

Gång- och cykelvägar kräver noggrann planering. Stora mörkerzoner längs en gång- och cykelväg kan göra att både koncentration och uppfattningsförmåga störs. Därför är det viktigt att vägen är både jämnt och enhetligt ljussatt.

Produkter

Park stolpe

Gå till produkt

Azur Stolpe LED

Gå till produkt

Conledo G2 830 CLO

Gå till produkt

Conledo G2 740 CLO

Gå till produkt

Conledo G2 740 CLO Nattsänkning 1

Gå till produkt

Conledo G2 830 CLO Nattsänkning 1

Gå till produkt

Tänk på följande

Undvik bländning. Som gående vill man kunna se vem man möter.

Sträva efter en jämn ljussättning och placera stolpbelysningen på samma sida av vägen.

Träd och annan grönska kan blockera ljuset från belysningen. Håll vägarna fria från sådana ljushinder.

Komplettera stolpbelysningen med belysning av omgivande vegatation för att öka känslan av trygghet. Låt ett område på mellan 3–6 m från vägen vara ljussatt.

Belysningen bör vara extra god där vägen ändrar karaktär, t ex vid korsningar och kraftiga svängar.