fagerhult_belysningsplanering.jpg

Gör en LCC-kalkyl

Det lönar sig att investera i ny belysning. Gör detta med Fagerhults livscykelkostnadsprogram, LCC.

Fagerhult Livscykelkostnad beräkning är ett program för livscykelkostnad och betala av beräkningar. Du kan jämföra olika lösningar och även kolla fördelarna med att lägga ett styrsystem genom att ta dagsljus-beläggning och konstant belysningsstyrka i beaktande.

Ladda ner Fagerhult LCC