fagerhult_planning_hero.jpg

Synlighet ger säkerhet

Med vårt nya sortiment för resandemiljöer blir Fagerhults erbjudande komplett. Hos oss får du en helhetslösning för resecentrum och terminaler inifrån och ut, från dörr till dörr.

Allmänljuset vid kommunikationsytor

Ett riktigt bra allmänljus är absolut nödvändigt vid av- och påstigningsplatser samt i anslutning till kommunikationsytor där många människor rör sig i olika tempo. Ju äldre vi blir, desto svårare blir synuppgiften. Därför är det viktigt att kritiska områden belyses med högre ljusnivåer så att de kan uppfattas av alla.

Mission är en armatur med högsta prestanda både vad gäller tålighet och effektivitet. Armaturen har skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK 10/150 joule. Därför kan den monteras i tak på relativt låg höjd samtidigt som den står emot fukt och eventuellt sot. Mission T5 har en slagtålig kupa med linjeprisma som ger en kraftfull ljusdistribution utan att blända dem som rör sig på perronger och i passager. Att passagerarna tydligt ser var perrongkanten slutar är en viktig säkerhetsfaktor, inte minst under dygnets mörka timmar.

Avgångshallar – verka men inte synas

Ankomst- och avgångshallar med tillhörande kommunikationsytor är vidsträckta inomhusmiljöer som ställer krav på säkerhet och god orientering. Flair är något så unikt som en armatur som kan fällas in i undertak med skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK 10/150  joule. God avbländning är extra viktig i utrymmen där människor går i rask takt eller färdas på gåband eller i rulltrappor.

Flair har bländskydd som sprider ljuset effektivt och gör det lätt att urskilja skyltar och anvisningar, utan att blända. Hela armaturen skyddas av en slagtålig plastskiva, vilket gör att armaturen kan monteras också i låga undertak. Flair finns även i en takmonterad variant för utomhusmiljöer där man vill uppnå samma goda ljuskvalitet.

Gångbroar och viadukter – band av ljus

I anslutning till gångbroar och viadukter är belysningen viktig för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Med hjälp av ljussättningen får besökaren redan på avstånd en uppfattning om funktion och riktning. Genom att placera armaturer längs med räckets sidor skapar man ett ljust rum som belyser både gångbanan och gångbrons sidor.

I Fagerhults sortiment finns flera robusta väggarmaturer med hög IK- och IP-klass som klarar den utsatta något lägre placeringen och tål de påfrestningar den utsätts för. Quadrato, Pantheon och Quadriga är några exempel.

Indirekt rumsskapande

I mer skyddade utrymmen med högre i tak är det lämpligt att planera med en rundstrålande allmänbelysning. Det kan till exempel gälla parkeringshus för pendlare eller busstationer och perronger med väderskydd.

Parkalux är en tålig T5-armatur som tar liten plats men fortfarande har mycket robusta egenskaper (IP 55 och IK 10/100 joule). Armaturens ljusfördelning lyser också upp en del av undertaket, vilket ger ett behagligt ljus med ökad rumskänsla.

Inom- och utomhus – flexibilitet med samma formspråk

Ljussättning av utomhusrummet bygger i mångt och mycket på samma principer som belysningsplanering inomhus. Det krävs direkt ljus ned på gångbanan för att underlätta orienteringen – och med indirekt ljus mot väggar och tak skapar man ett behagligt omfältsljus. Omfälts­ljuset är rumsbildande och bidrar till trygghetsupplevelsen. I utsatta miljöer är det extra viktigt att kunna skapa en genomtänkt ljusbild, vilket också kräver flexibilitet hos armaturen.

Tuscan är en armaturfamilj med högsta skyddsklass och slagtålighet (IP 65 samt IK 10/150  joule) som finns i tre olika varianter; takmonterad, vinklad i 30/60° för hörnmontage, vinklad i 45° för kornischmontage samt som väggarmatur. Armaturen bygger på en energieffektiv T5-ljuskälla men finns också i en variant för metallhalogen, Tuscan II, i de fall man behöver höga belysningsstyrkor.