fagerhult_tryggtresande_hero.jpg

Attraktiva och trygga resandemiljöer

Vårt sortiment av slagtåliga och skyddsklassade armaturer står emot både vandalism och regn. Armaturerna har utvecklats särskilt med tanke på kollektivtrafik och resandemiljöer där behovet av energieffektiv belysning är stort men där vanliga armaturer inte räcker till.

Planerad belysning ger trygghet

Med en väl planerad och upplyst anläggning – från cykel-, och bilparkeringar, via gångbroar och tunnlar ända in på stationen – kan man skapa en attraktiv resandemiljö. Då känns det tryggt och säkert att vistas på området, både fysiskt och psykiskt, för människor i alla åldrar. Miljön ska upplevas som tillgänglig och det ska vara lätt att orientera sig, så att man inte tar fel väg eller gör sig illa.

Robusta armaturer för ökad säkerhet

Det finns alltid folk som vill förstöra för andra. En trasig armatur är inte till någon nytta, och ökar bara otryggheten ännu mer. Därför lanserar vi ett helt nytt Fagerhult-sortiment: armaturer med hög IK- och IP-klassning. Robusta typer som i många fall vida överstiger de krav som formuleras i europastandarden. Dessutom är de så energieffektiva att man kan kosta på sig lite högre ljusnivåer. Utan att det belastar vare sig miljön eller biljettpriset.

Komplett utbud

Med vårt nya sortiment för resandemiljöer blir Fagerhults erbjudande komplett. Hos oss får du en helhetslösning för resecentrum och terminaler inifrån och ut, från dörr till dörr.

Det nya sortimentet IK- och IP-klassade armaturer kompletterar vårt övriga utbud inom belysning. Därmed blir det enkelt att ljussätta hela projektet, inomhus såväl som utomhus. Från kontor och biljettförsäljning till butiker, ankomsthallar och plattformar ända ut till gångvägar, -tunnlar och parkeringar. Vi kan också erbjuda kanalisationssystem för samordning av belysning, kommunikation och övervakning över och under jord. Buss-, tåg eller tunnelbana med tillhörande kringmiljöer kan enkelt belysningsplaneras i ett enda svep.