Trygghet ska upplevas

Ljus skapar trygghet

Trygghet är en upplevelse, en känsla. Befolkade, överblickbara platser som är vackert utformade känns helt enkelt säkrare att vistas på. Och när mörkret faller är det belysningens uppgift att se till att den känslan bevaras.

En stor del av trygghetskänslan handlar om tydlighet. Vad är det för typ av miljö som jag vistas i? Är den öppen för alla eller bara halvt offentlig? Eller till och med privat? Välplanerad belysning ger snabbt en bra överblick och gör det enkelt att orientera sig.

Ljuset bygger ett rum med helhet, detaljer och kontraster – precis som inomhus. Och när man vet vad som gäller slutar man att oroa sig för vad som kan hända. Miljön blir attraktiv och lockar fler till platsen.

Ljuset skapar en positiv, social kontroll, något som också har en brottsförebyggande effekt. Belysning är självklart ingen garanti för att inga brott begås. Men den gör stor skillnad! I fem olika brittiska undersökningar ledde förbättrad belysning till att brottsligheten minskade med 29 procent. (Brottsförebyggande rådets rapport 2007:28).

En annan faktor som har stor betydelse för tryggheten, är att platsen är välskött. Städade utomhusmiljöer utan klotter och vandalism förstärker känslan av säkerhet. Med armaturer som står emot yttre angrepp kan du försäkra dig om att belysningen alltid fyller sin funktion, både praktiskt och estetiskt. Och få vill klottra, spraya, sparka och slå mitt i rampljuset.

Säkert att färdas

Trafiksäkerhet är en av de viktigaste trygghetsaspekterna i närmiljön, och här har belysningen stor betydelse. Sätten att färdas blir allt fler; i bostadsområdet samsas bilister, cyklister och gående med skejtare, kickbordåkare och en och annan segway. Vägar och gångbanor måste därför ljussättas individuellt. För den som går är det viktigt att själv vara synlig för dem som färdas runt omkring, så att man inte blir påkörd.

Eftersom man rör sig långsamt har man också tid att ta in alla sinnesintryck och skapa sig en helhetsbild av miljön. Därför bör ljuset utformas så att det understryker och bidrar till att forma miljön – med kontraster mellan ljus och skugga och variationer i belysningsstyrkan.

Belysningen på gång- och cykelbanor skiljer sig från stadsgatans genom att den är mer småskalig; ljuspunkterna bör sitta lägre och belysningsstyrkan kan ofta sänkas.

Den som kör bil färdas snabbt och hinner inte uppfatta så mycket. Här finns alltså inte behovet av att modellera miljön på samma sätt och billyktorna är ofta fullt tillräckliga. Men så fort vägen går genom tätbebyggda områden där trafiken är mer intensiv och många människor rör sig, måste belysningen planeras noggrant.

Korsningar, rondeller och övergångsställen kräver extra belysning och för att undvika bländning bör ljuset ökas successivt så att ögat hinner anpassa sig. Ny forskning antyder också att ett vitare ljus, till exempel LED, kan bidra till kortare reaktionstid och öka bilförarens periferiseende.

Attraktiva utomhusrum

Bra belysning är ett av de mest effektiva sätten att göra ett område attraktivt. Belysningen bidrar till upplevelsen av en trygg och säker plats – och ju fler som vistas i området, desto fler vill vara med. Varumärket blir helt enkelt starkare.

Genom att planera ljussättningen noggrant skapar man inbjudande rum i rummet och framhäver de olika platsernas funktion och möjligheter. Skapa ett tema för helheten och lyft fram det unika, gärna genom att accentuera små detaljer.

Effektbelysning kan ofta skapas med relativt enkla medel. LED och smidiga möjligheter till ljusstyrning har gjort det möjligt att lyfta områdets estetiska mervärden utan att budgeten blir lidande.

Trygghet från Fagerhult

Fagerhult har en lång erfarenhet av belysning för utomhusmiljöer – från bostadsmiljöer och närområden till renodlad vägbelysning. Fagerhult Outdoor Lighting Solutions arbetar enligt samma välrenommerade principer som på inomhussidan. Med utgångspunkt i den senaste forskningen använder vi oss av ny kunskap för att utveckla armaturer som är optimerade både vad gäller ergonomi och energiförbrukning.

För oss är kombinationen ergonomi och energieffektivitet helig; i en bransch där det lätt bara handlar om investering och driftkostnader vill vi visa hur man kan skapa ljusmiljöer som får människor att må bra, skapar ökad trafiksäkerhet och trygghet och samtidigt är skonsam mot miljön och samhällsekonomin.

Vi gör det genom att själva driva en egen forskningsavdelning som samarbetar med forskare vid ledande universitet.

Vi gör det genom att utveckla egna armaturer som noga utvärderas i vårt eget ljuslaboratorium och vi viker aldrig en tum från lagar och standarder. Vår mångåriga närvaro i branschen gör att vi ofta erbjuds att utvärdera ny teknik från leverantörer och därmed kan vi erbjuda den senaste teknologin – under kvalitetssäkrade former. Varför kompromissa när det inte är nödvändigt?