fagerhult_outside_hero4.jpg

Det ska vara enkelt att hitta

En vacker och inbjudande entré är ett självklart centrum i alla boendemiljöer. Med högre ljusnivåer i anslutning till dörren skapas en vägledande funktion samtidigt som det blir lätt att hantera nycklar, portkod och porttelefon.

Tänk på följande

Tak- och väggarmaturer är ett bra val, och får gärna kompletteras av pollare nära entréväggarna. På så sätt skapas ett behagligt vertikalljus som ger en varierad och rumsbetonad känsla. Pollaren lämpar sig också för ljussättning av vägen fram till entrén och låter ljuset falla vertikalt in mot eventuell grönska. Belysning av själva fasaden är viktig för rumsuppfattningen men har även en estetisk funktion då den framhäver arkitekturen. Detta kan göras med väggarmaturer, som då ska placeras i en höjd där de inte riskerar att blända. I det fall man önskar en helt ren fasad öppnar markstrålkastare för många kreativa lösningar.Också själva innergården är viktig för helhetsupplevelsen av bostadsmiljön. Genom att tänka ur två perspektiv – nerifrån och uppifrån – kan ljusplaneraren skapa en positiv bild av omgivningen, både från marknivå och från lägenheterna. En kombination av högre och lägre ljuspunkter är idealiskt.