fagerhult_outside_hero3.jpg

Gång- och cykelvägar

Det räcker med några, små mörkerzoner för att koncentrationen och uppfattningsförmågan ska brista. Därför är det viktigt att gång- och cykelvägen är jämnt och enhetligt ljussatt så att både de som cyklar i en högre hastighet och de som promenerar kan känna sig trygga och säkra.

Tänk på följande

Undvik bländning. Som gående vill man kunna se vem man möter.

Sträva efter en jämn ljussättning och placera stolpbelysningen på samma sida av vägen.

Träd och annan grönska kan blockera ljuset från belysningen. Håll vägarna fria från sådana ljushinder.

Komplettera stolpbelysningen med belysning av omgivande vegatation för att öka känslan av trygghet. Låt ett område på mellan 3–6 m från vägen vara ljussatt.

Belysningen bör vara extra god där vägen ändrar karaktär, t ex vid korsningar och kraftiga svängar.