Main_Visuell_komfort.jpg

Visuell komfort

Alla utomhusmiljöer bör planeras med människan i fokus och med hänsyn till hur människor reagerar och fungerar. Ljus handlar mycket mer om upplevelser än om tekniken bakom det som skapar själva upplevelsen.

Våra ögon

Inuti våra ögon sitter olika typer av ljuskänsliga receptorer. Två av dem kallas för tappar och stavar. Tapparna sitter i gula fläcken och har ansvaret för vårt färg- och detaljseende och behöver ljus för att fungera bra. Det är därför vi har svårt för att urskilja konturer och färger sämre i mörker. Stavarna är mycket ljuskänsliga och har istället ansvar för vårt mörkerseende och det vi kan se i periferin.

Ljus räddar liv

För säkerheten på våra vägar är förmågan att kunna reagera snabbt ofta avgörande. När vi blir äldre försämras ofta både vår reaktionsförmåga och vår syn. Med en åldrande befolkning blir det ännu viktigare att ha bra belysta vägar.

Bra belysning vid vägarna kan göra att vi kan förhindra olyckor.

En 40-åring behöver till exempel 4 gånger så mycket ljus för att kunna se lika bra som en 20-åring. En 60-åring behöver 8 gånger så mycket ljus. I och med vår åldrande befolkning ökar självklart risken för olyckor på dåligt belysta vägsträckor.

Minska bländningen

Bländning innebär att ögat utsätts för en högre ljusnivå än den nivå ögat har anpassat sig till. Kort och gott kan man säga att bländningen är ett större problem under dygnets mörka timmar eftersom skillnaden mellan mörker och ljus då är mer markant.

 

Vialume 1 och visuell komfort

Med hjälp av egenutvecklade linser har vi i Vialume 1 kunnat minimera bländningen. De stora linserna sitter tätt ihop och bildar tillsammans ett enda lysande kluster. Vi har dessutom lyft upp den lysande ytan något i armaturen så att man inte kan bländas på avstånd. Något som kan vara ett problem när man jobbar med mindre linser som sitter direkt i underkant av armaturen. Ljusklustret lyser dessutom upp armaturen något så att den syns på avstånd. Detta gör att ögat hinner vänja sig vid ljuset innan man kommer fram till armaturen. På så sätt minimeras också bländningsrisken. När bländningen minskar ökar också den visuella komforten.

Läs mer om Vialume 1

 

Några röster om visuell komfort:


Henrik Clausen, Director, Fagerhult Lighting Academy:

"Visuell komfort betyder att alla våra tre kärnvärden är uppfyllda. Att det tas hänsyn till det visuella, det emotionella och det biologiska och att vi alltid tänker på slutanvändaren."

Harita S. Undurty, arkitekt och ljusdesigner:

"Som ljusdesigner skulle jag beskriva en miljö som visuellt bekväm när belysningssituationen optimerar den visuella kapaciteten. Detta görs genom att främst minimera eller helst eliminera bländning från ljuskällorna."