fagerhult_utsattamiljoer.jpg

Utsatta utomhusmiljöer

De allra flesta av oss skulle inte komma på tanken att slå sönder saker bara därför att. Men så länge det finns de som gör det skapas otrygga offentliga miljöer. Ett välplanerat och fungerande ljus är en förutsättning för att ett område ska upplevas som attraktivt eftersom vi människor undviker platser som känns mörka och otrygga. Miljöer där risken för vandalism är stor. Vad krävs av belysningen där? Först och främst måste den fungera. Den måste tåla slag och den måste klara smuts, fukt och regn. Den får helt enkelt inte lägga av. Bra belysning är brottsförebyggande.

Människor eller boende i ett område har utomhusrummet som en del i sin dagliga miljö. Armaturer som skapar trygghet och trivsel på gårdar eller mindre grönområden är ofta utsatta för vandalisering och här är det viktigt med tåliga lösningar som fungerar oavsett påverkan. Lunova belyser större ytor med mer allmänljuskaraktär medan Rondo skapar lite mer variation i miljön med sin smalare ljusbild, båda effektiva LED alternativ med bra ljuskomfort.

Produkter

Rondo G2 Power stolpe

Gå till produkt

Ljussättning av utomhusrummet bygger i mångt och mycket på samma principer som belysningsplanering inomhus. Det krävs direkt ljus för att underlätta orienteringen – och med indirekt ljus mot väggar och tak skapar man ett behagligt omfältsljus. Omfältsljuset är rumsbildande och bidrar till trygghetsupplevelsen. 

Produkter

Quadriga

Gå till produkt

Rondo G2 Power vägg

Gå till produkt

Rondo G2 Power infälld

Gå till produkt

Discovery Evo

Gå till produkt

Här är det otroligt viktigt att vi har en tålig armatur som alltid lyser, oavsett vad den utsätts för. Entrén markeras med vägg- eller takmonterade armaturer som markerar och belyser entrén, både för den som kommer utifrån och för den som kommer inifrån. 

Produkter

Rondo G2 Power tak

Gå till produkt

Rondo G2 Power infälld

Gå till produkt

Rondo G2 Power vägg

Gå till produkt

Quadriga

Gå till produkt

Ljussättning av utomhusrummet bygger i mångt och mycket på samma principer som belysningsplanering inomhus. Det krävs direkt ljus ned på gångbanan för att underlätta orienteringen – och med indirekt ljus mot väggar och tak skapar man ett behagligt omfältsljus. Omfältsljuset är rumsbildande och bidrar till trygghetsupplevelsen. I utsatta miljöer är det extra viktigt att kunna skapa en genomtänkt ljusbild, vilket också kräver flexibilitet hos armaturen. Tuscan är en armaturfamilj med högsta skyddsklass och slagtålighet (IP 65 samt IK10/150  joule) som finns i tre olika varianter; takmonterad, vinklad i 30/60° för hörnmontage, vinklad i 45° för kornischmontage samt som väggarmatur. Armaturen bygger på en energieffektiv T5-ljuskälla men finns också i en variant för metallhalogen, Tuscan II, i de fall man behöver höga belysningsstyrkor. 

Produkter