Hero_resande.jpg

Resandemiljöer

Ett välplanerat och fungerande ljus är en förutsättning för att område ska upplevas som attraktivt, ett område där man gärna vistas och inte känner obehag. För att människor ska välja att åka mer kollektivt, krävs att de känner sig säkra och har enkelt att orientera sig. Med Fagerhults armaturer kan du skapa attraktiva och trygga resandemiljöer. Lösningar med fokus på trivsel och underhållsfrihet. Dessutom är de så energieffektiva att man kan kosta på sig lite högre ljusnivåer. Utan att det belastar vare sig miljön eller energinotan.

Ankomst- och avgångshallar med tillhörande kommunikationsytor är vidsträckta inomhusmiljöer som ställer krav på säkerhet och god orientering. Flair är något så unikt som en armatur som kan fällas in i undertak med skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK10/150  joule. God avbländning är extra viktig i utrymmen där människor går i rask takt eller färdas på gåband eller i rulltrappor. Flair Square har bländskydd som sprider ljuset effektivt och gör det lätt att urskilja skyltar och anvisningar, utan att blända. Hela armaturen skyddas av en slagtålig plastskiva, vilket gör att armaturen kan monteras också i låga undertak. Flair Square finns även i en takmonterad variant för miljöer där man vill uppnå samma goda ljuskvalitet.


I anslutning till gångbroar och viadukter är belysningen viktig för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Med hjälp av ljussättningen får besökaren redan på avstånd en uppfattning om funktion och riktning. Genom att placera armaturer längs med räckets sidor skapar man ett ljust rum som belyser både gångbanan och gångbrons sidor. I Fagerhults sortiment finns flera robusta väggarmaturer med hög IK- och IP-klass som klarar den utsatta något lägre placeringen och tål de påfrestningar den utsätts för. Quadrato, Pantheon och Quadriga är några exempel.

Produkter

En toalett i dessa miljöer är ofta utsatt för påfrestning och måste tåla en hel del. Samtidigt ska rummet upplevas som ljust och fräscht för besökaren och då är belysningen av avgörande betydelse. Monitor som spegelbelysningen ger ljus i ansikte och på handfatet medan Discovery Evo förstärker allmänljuset på större toaletter.

Produkter

Discovery Evo

Gå till produkt

I vissa ytor är det lämpligt att planera med en rundstrålande allmänbelysning. Det kan till exempel gälla parkeringshus för pendlare eller busstationer och perronger med väderskydd. Parkalux är en tålig T5-armatur som tar liten plats men fortfarande har mycket robusta egenskaper (IP 55 och IK10/100 joule). Armaturens ljusfördelning lyser också upp en del av undertaket, vilket ger ett behagligt ljus med ökad rumskänsla. 

 


Utomhusparkeringar belyser vi effektivt med Vialume som kan täcka stora ytor. Formen ger ett mjukare uttryck på parkeringen än många mer tekniskt designade lösningar. Vialume med sin linsteknik ger ett väl avskärmat bländfritt ljus på ytan som belyses samtidigt som den inte ger något spilljus uppåt.

Produkter

Ett riktigt bra allmänljus är absolut nödvändigt vid av- och påstigningsplatser samt i anslutning till kommunikationsytor där många människor rör sig i olika tempon. Mission är en armatur med högsta prestanda både vad gäller tålighet och effektivitet. Armaturen har skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK10/150 joule. Därför kan den monteras i tak på relativt låg höjd samtidigt som den står emot fukt och eventuellt sot. Mission har en slagtålig kupa med linjeprisma som ger en kraftfull ljusdistribution utan att blända dem som rör sig på perronger och i passager. Att passagerarna tydligt ser var perrongkanten slutar är en viktig säkerhetsfaktor, inte minst under dygnets mörka timmar. 

Produkter