Vad är en slagtålig armatur?

I begreppet Slagtåligt presenterar vi armaturlösningar som helt enkelt tål lite mer, både när det gäller täthet (IP-klass) och stryktålighet (IK-klass).

Läs mer om vad vi menar med Slagtåligt

Relaterade produkter

Mission

Quadriga

Quantum

Tuscan

Tuscan II

Läslampa Robust

Discovery Evo

Pleiad Robust G3

Monitor

Flair

Resecentra

Vårt sortiment av slagtåliga och skyddsklassade armaturer står emot både vandalism och regn. Armaturerna har utvecklats särskilt med tanke på kollektivtrafik och resandemiljöer där behovet av energieffektiv belysning är stort men där vanliga armaturer inte räcker till.

Våra lösningar för resandemiljöer

Tålig belysning för utsatta utomhusmiljöer

Människor undviker platser som känns mörka och otrygga, gångtunnlar, gårdar, garage eller olika typer av resandemiljöer. Miljöer där risken för vandalism är stor. Vad krävs av belysningen där?

Lösningar för utsatta utomhusmiljöer

Tåliga armaturlösningar för kriminal- och psykvård

Våra armaturer i detta segment är utvecklade för säkra vårdmiljöer och uppfyller alla krav som ställs inom denna applikation. Samtidigt som de svarar upp mot alla andra krav vi ställer avseende ljuskomfort och energieffektivitet.

Läs om våra lösningar för kriminal- och psykvård