fagerhult_skola_miljo_1.jpg

Indira – en himmel i klassrummet

Indira är skolbelysning i forskningens frontlinje. Baserad på de nya rönen om omfältsljusets betydelse för elevernas välbefinnande och prestation bygger Indira enbart på indirekt ljus. Energieffektiva LED-ljuskällor ger ett ljusare och trevligare klassrum – till en mycket lägre energiförbrukning.

Indira-konceptet har utvecklats för att skapa en hälsosam och stimulerande arbetsmiljö i klassrummet. Genom att utveckla nya LED-baserade armaturer med enbart indirekt ljus har vi skapat en kraftfull belysning som ger en ljusare rumsupplevelse. Lösningen är helt bländfri och ger den behagliga skuggbildning som är nödvändig för att klassrummet ska kännas naturligt och välkomnande.

Formgivna för Fagerhults iTrack

Indira består av tre olika armaturvarianter som monteras på Fagerhults iTrack-skena. Armaturerna har formgivits speciellt för skenorna och har ett harmoniskt uttryck som smälter in i rummet.

Systemet ger stor flexibilitet över tid, och överlägsen energieffektivitet gör Indira till en självklar investering i våra barns framtid. En hållbar lösning ur ett mänskligt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Flexibelt att installera och justera

Indira monteras på Fagerhults belysningsskena iTrack. Det ger en mycket snabb installation, då det bara behövs en anslutningspunkt. Lösningen är också estetiskt tilltalande eftersom innertaket blir renare och ingreppen färre. Armaturerna monteras enkelt på skenan, vilket gör det lätt att flytta om och komplettera om behovet uppstår.

Bättre belysning, mer energieffektiv

Forskningen visar att mycket omfältsljus är stimulerande men för att nå sådana nivåer med en traditionell belysningslösning krävs energi.

I vår nya forskningsstudie har vi jämfört Indira med marknadens bästa T5-lösning (vår egen). Därför kan vi bevisa att Indira ger 34 % mer omfältsljus med 13 % lägre energiförbrukning, jämfört med en T5 lösning baserad på direkt/indirekt ljus.

Indira ger alla fördelarna – med en energiförbrukning på bara 8 W/m2. Eleverna får bästa tänkbara ljus, kombinerat med en låg förbrukning.

Enkel och intuitiv styrning

En lärare ska ha fullt fokus på eleverna, och ska inte behöva fundera över ljusstyrning. Indira har ett intuitivt och lättskött styrsystem med olika ljusscenarier, som inkluderar sensorer för optimal energieffektivitet.

Produkter

Indira Wallwasher

En armatur vars ljus riktas mot väggen. Monteras i anslutning till klassrummets främre och bakre vägg. 

Läs produktinformation

Indira Indirect/Wallwasher

En armatur med kombinerad wallwasher och uplight-funktion. Monteras i anslutning till klassrummets sidoväggar.

Läs produktinformation

Indira Indirect

En armatur med uplight-funktion vars ljus riktas mot taket. Används för komplettering eller monteras i T-lösning i mindre klassrum.

Läs produktinformation