Ljusstyrning inom retail

I en föränderlig detaljhandel måste vi hela tiden snegla mot horisonten och har alltid något nytt på gång. Vi är övertygade om att kombinationen av ny teknik, välplanerad belysningsdesign och kunskap om varumärkesbyggande i butik kan förbättra shoppingupplevelsen, vägleda kunden och öka försäljningen.

Ett särskilt intressant sätt att skapa sådana kombinationer är smarta och anpassningsbara belysningssystem. Den typen av lösningar gör det möjligt att använda närvarostyrning, ge information och visa vägen genom butiken med hjälp av visuella fokuspunkter. Ljusnivån kan också varieras med hjälp av dimmers.

Ett smart och anpassningsbart belysningssystem är med andra ord ett mångsidigt verktyg som hjälper till att hålla butiksmiljön intressant och aktuell från dag till dag. Dessutom har vi den stora förmånen att kunna minska energiförbrukningen.

DALI medför stora möjligheter

En dynamisk belysning kan skapas med hjälp av olika vita nyanser och RGB-färger eller med varierande ljusstyrka. Sådana variationer kan styras med förinställda värden eller med hjälp av sensorer eller detektorer. DALI är ett protokoll för digital kommunikation mellan olika komponenter i ett belysningssystem och omfattar armaturer, sensorer och styrenheter. DALI möjliggör en belysningsdesign med stor flexibilitet och variation.

Med hjälp av DALI kan belysningen dimmas samt slås på och av. Systemet gör det också möjligt att spara belysningsscheman, tidsstyra ändringar och reglera olika armaturer var för sig. Om sensorer och rörelsedetektorer byggs in i systemet kan man skapa en närvarostyrd belysningslösning.

Varför ska ljusstyrning användas i detaljhandeln?

Det finns flera skäl till det. Först och främst för att det minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Fagerhult Retail har arbetat med detta i tio år med gott resultat. Vi har hjälpt våra kunder att minska sin energiförbrukning med hela 50 % i genomsnitt.

Det har vi lyckats med genom att helt enkelt tänka utanför ramarna och inte följa samma gamla väg som alltid. Idag kan vi också ta ytterligare ett steg med hjälp av styrsystem där vi kan ställa in och finjustera varje enskild ljuskälla i en butikslösning.

Ett och samma belysningssystem kan också varieras med hjälp av dynamisk belysning och genom att varor framhävs på olika sätt. Belysningssystemen kan styras och regleras utifrån antalet kunder i butiken, tid på dygnet, veckodag och tid på året.

Om belysningen styrs på det här sättet förbättras shoppingupplevelsen, och som en följd därav förstärks butikens varumärke.

Hur?

Genom att specialutveckla ett styrsystem för detaljhandeln i eget namn. Ett styrsystem som är anpassat efter de olika delarna av en butik och efter olika detaljhandelssektorer, t.ex. mode och livsmedel.

De är två helt olika sektorer som samtidigt har vissa gemensamma egenskaper. Alla konsumenter vill bli underhållna och få känslan av en personlig shoppingupplevelse. Här kommer ett styrsystem väl till pass, oavsett om det är måndag vid lunchtid, lördag eftermiddag eller något specialevenemang.

Styrsystemet kan regleras med hjälp av en klocka eller rörelsesensor, skräddarsys via en app i din smarta telefon eller styras av butikschefen eller mängden dagsljus. Allt beror på vad butiken/varumärket vill uppnå med styrsystemet och vilken shoppingupplevelse man vill skapa.

När?

Idag. Allt detta är möjligt med den teknik som finns idag. Vi vill dock ta ännu ett steg in i framtiden. Tänk om vi några år framåt i tiden kommer att se anpassningsbara belysningslösningar inom detaljhandeln? Med en sådan lösning skapar du ditt eget belysningsscenario beroende på hur du känner dig just där och då. Du kommer att kunna vara din egen ”ljus-dj”.