fagerhult_retail_food_2.jpg

Matlagning – för vem?

Teknisk utveckling och intresse för mat

Så länge konsumenterna fortsätter att drivas av ett globalt intresse för mat kommer det att vara viktigare än någonsin att locka med nya upplevelser, butiksevenemang, ingredienser och restaurangkoncept. Nya trender i kombination med den snabba digitala och tekniska utvecklingen kommer att påverka livsmedelshandeln. Kunder närmar sig maten på nya sätt, inte längre bara genom matlagning.

Vidare kommer den tilltagande konkurrensen från näthandel och närbutiker att tvinga de stora livsmedelskedjorna att hitta nya, innovativa vägar att locka till sig kunder.

Ett paradigmskifte

Det kanske är dags att omvärdera hur vi ser på dagligvaruhandeln med tanke på att vi just nu genomgår ett omfattande paradigmskifte när det gäller allt från hur vi lockar till oss kunder och vilka produkter vi köper, och varför, till var inköpen äger rum.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer din lokala livsmedelsbutik inte bara att erbjuda matvaror. Den kommer också att locka med interaktiva appfunktioner, dietister i butiken, restauranger och barer – allt som skapar en trevlig shoppingupplevelse för dagens upptagna och stressade människor.

Utvidgat butikskoncept

Traditionella livsmedelsbutiker är oftast indelade i kategorier och avdelningar. Det är dags att utvidga idén om vad en livsmedelsbutik är och fundera på hur den överensstämmer (eller inte överensstämmer) med kundernas livsstil och näringsbehov ur ett mer holistiskt och nyskapande perspektiv.

Det är dags att sluta se på fysiska och virtuella butiker som ett antal åtskilda avdelningar utan inbördes relation och istället se dem som en sammanhållen struktur som  erbjuder smakupplevelse, friskvård och glädje. Målet är en kund som upplever och tror att butiken är designad för honom/henne, d.v.s. en välkomnande, personlig och interaktiv butik.

Manfluence

Trots kvinnornas intåg på den ekonomiska arenan (som bland annat inneburit att över 80 % av alla inköp i USA idag kontrolleras av kvinnor) ökar männens påverkan på den livsmedelsrelaterade handeln. Männen har fått mer att säga till om i köket när det gäller tillagning och planering av måltider och tillbringar som en följd av det även mer tid i mataffären.

Det har gett livsmedelshandeln incitament att uppdatera sina miljöer och börja rikta sig till männen. Vissa butiker har till och med experimenterat med ”manshyllor” fyllda med mansorienterad mat och kampanjer som uppmuntrar till impulsköp.

Rurbanism

Den ökade urbaniseringen med överbefolkade storstäder fulla av betong och föroreningar har fått invånarna att längta efter motsatsen: våra autentiska, lantliga rötter. Idag vill människor bo i en storstad men leva som lantbrukare, och många vill överge  stadslivet och skapa sig ett betydligt enklare liv. Allt fler intresserar sig för hållbarhet, odlar egna grönsaker och köper lokalproducerade livsmedel och produkter som stöder den lokala ekonomin. 

Detta intresse för lantlivet påverkar inte bara vilken typ av matvaror som säljs utan också hur varorna exponeras i butiken. Trenden går just nu mot en mer lantlig estetik med naturmaterial. Målet är att försöka efterlikna mer rustika miljöer. Större kedjor som Tesco har förstått den här trenden och har därför köpt upp mer autentiska varumärken som Harris + Hoole och Giraffe för att möta kundernas efterfrågan.

Nya generationer

Trots att den åldrande babyboomgenerationen har fått större köpkraft är det dags att rikta blicken mot morgondagens konsumenter eftersom de kommer att få allt större inflytande. Millenniegenerationen, de som föddes mellan 1982 och 2001, är ofta passionerade när det gäller mat, men de bryr sig också om var maten kommer ifrån och hur den tillagas. Samtidigt har undersökningar visat att millenniegenerationen är prismedveten och bryr sig betydligt mer om att hitta de lägsta priserna än att visa lojalitet mot ett visst varumärke.

De som är födda på 2000-talet, den digitalt kompetenta generationen som obesvärat interagerar med surfplattan i handen, förväntar sig att livsmedelsföretagen fångar deras uppmärksamhet med interaktiv teknik som underlättar inköpsprocessen och inspirerar dem.