brand_j_hero.jpg

Vår kreativa ljusresa

Ljus påverkar människor. Det påverkar hur vi mår – om vi känner oss pigga eller trötta, stressade eller avslappnade, eller kanske inspirerade. Vårt mål är att väcka känslor som förbättrar shoppingupplevelsen och skapa effektiva kommersiella miljöer med hjälp av ljus. De känslor som skapas i butiken bör återspegla företagets varumärke.

Välkommen till butiksbelysningens underbara värld

Vårt huvudfokus är kunskap. För att kunna skapa en relation till kunden behöver vi kunskap både om deras behov och vad varumärket står för. Vi behöver naturligtvis också kunskap om belysning – hur den påverkar människor och, viktigast av allt, hur belysning kan användas som försäljningsverktyg.

Vi erbjuder produkter av hög kvalitet som är särskilt framtagna för butiksmiljöer. Vi vill dock göra en fullständig belysningsgenomgång med kunden där vi diskuterar vilken belysningslösning som lämpar sig bäst för varumärket och ser till att spotlights framhäver produkterna på bästa sätt. Men det tar inte slut där. Genom utbildning, konceptutveckling, ljusplanering, riktning och löpande underhåll täcker vi in alla aspekter av ett belysningsprojekt.

Konsten att ljussätta en butik

Ljus är komplicerat. Dess komplexitet har fascinerat människor sedan tidernas begynnelse. För att kunna använda ljus för ett särskilt syfte måste man veta hur ljus beter sig. Om man vill skapa en artificiell belysningslösning som är både effektiv och behaglig finns det många aspekter att ta hänsyn till. Ett antal faktorer påverkar nämligen belysningens resultat.

För det första krävs kontraster för att vi ska kunna se och uppleva ljuset och världen runtomkring oss. Det är övergången från mörker till ljus som skapar kontrast och gör det möjligt för oss att se. Hur och vad vi ser beror till stor del på variationerna i vår omgivning – skillnaderna i färg eller ljusstyrka.

När vi utformar en belysningslösning för en butik är det viktigt att vi motstår frestelsen att rikta ljuset på samma höjd överallt. Att utforma en belysningslösning handlar till stor del om att balansera kontraster, ljusstyrka och skuggor. Ljuset bör riktas mot varorna, det du vill att kunden ska se. På så sätt skapas små mörka utrymmen mellan de ljusare zonerna vilket ger en kontrasteffekt. En liten del av ljuset bör även flöda ut över möbler och butiksinredning så att kunderna lättare kan urskilja föremål och orientera sig.

Ljus skapar skuggor som hjälper oss att uppfatta djup och strukturer. Vilken typ av skuggor som skapas beror på hur ljuset riktas. Detta avgör i sin tur hur vi definierar ett föremål. Rätt mängd skugga resulterar i en intressant, informativ och visuellt stimulerande miljö. Med för många eller för stora skuggor kan intrycket dock bli orealistiskt och förvrängt. Ett perfekt riktat ljus förhindrar också bländning. Bländningseffekter uppstår när kontrasterna blir för stora och det finns för mycket ljus som ögat måste anpassa sig till. Det kan ge upphov till obehag och huvudvärk. Bländning kan dock motverkas med hjälp av bländskydd som bikakeraster eller avskärmare. Starkt ljus och reflektioner från blanka ytor kan ge upphov till bländning. Därför är det viktigt att den som utformar belysningssystemet vet hur inredningen kommer att se ut.

Typen av ljus är avgörande för att rätt stämning ska skapas. Ofta beskrivs ljus som varmt eller kallt. Termen för detta är färgtemperatur, vilken mäts i Kelvin (K). Färgtemperatur handlar om vilken känsla ljuset skapar eller hur det upplevs. En låg färgtemperatur, t.ex. 2700 K, beskrivs som varm medan en högre temperatur, t.ex. 6500 K, ger ett mycket kallare intryck. En lyckad belysningsdesign är ofta en omsorgsfull blandning av varma och kalla ljuskällor, precis som i naturen där vi ser den varma solen på den kalla himlen. Ljuset har en teknisk färgtemperatur och påverkar den upplevda färgtemperaturen beroende på hur det reflekteras från andra föremål och intilliggande ytor.

Butiksbelysning handlar i första hand om att förstärka och framhäva varorna, men också om att skapa rätt upplevelse. En kund som kommer in i en butik med en varm färgtemperatur känner välbehag och hemtrevnad. En butik med kallare färgtemperatur signalerar däremot vitalitet och energi. Vad gäller då för själva varorna? Produkter som går i rött får liv i ljus med hög energi i det röda spektrumet, medan blå eller vita produkter ser mycket mer attraktiva ut i kallare ljus.

Olika ljuskällor återger färger på olika sätt. Detta mått kallas färgåtergivning och anges med enheten CRI (Color Rendering Index), där solen har CRI 100. De flesta ljuskällor har ett CRI-värde på 80–90. Det här är en mycket teknisk beskrivning av färgåtergivning. Det bästa sättet att välja ljus är dock att jämföra olika ljuskällor på olika färger och material för att se vilket som fungerar bäst.

När vi utformar en belysningslösning för en butik är det viktigt att vi motstår frestelsen att rikta ljuset på samma höjd överallt. Att utforma en belysningslösning handlar till stor del om att balansera kontraster, ljusstyrka och skuggor. Ljuset bör riktas mot varorna, det du vill att kunden ska se. På så sätt skapas små mörka utrymmen mellan de ljusare zonerna vilket ger en kontrasteffekt.

Ljusets kommersiella effekt

Ljus påverkar människor på två olika områden: synen och sinnesstämningen. Belysningen är nödvändig för att kunderna ska kunna ta till sig relevant information, men den kan också förstärka specifika produkter som butiken vill öka försäljningen av. På så sätt kan en belysningslösning öka försäljningen. Ett belysningssystems kommersiella inverkan handlar också om hur väl det överensstämmer med varumärkets värderingar och totalupplevelsen i butiken. Dessa värden kan vara svåra att mäta i direkt försäljning, men vi vet att en bra belysningslösning kan stärka varumärket och ge besökaren en bättre upplevelse.

De flesta detaljhandelskedjor utformar sina butiker på ett nästan vetenskapligt sätt för att skapa mesta möjliga försäljning. Varuexponering är ett välkänt begrepp för de flesta butiksinnehavare, men exakt hur viktigt det är har alla inte insett ännu. Belysning är ett effektivt hjälpmedel för att få kunden att förflytta sig genom butiken i ett förutbestämt mönster och ett perfekt sätt att komplettera och förstärka effekterna av butikens uppbyggnad.


Vi har gjort butikstester där vi har presenterat läskedrycksflaskor med smala strålar av varmt ljus som framhäver flaskans varma färger. Produkterna presenterades sedan på samma sätt men endast med allmänbelysning, något som är mycket vanligt i dagens livsmedelsbutiker. Resultatet blev att de upplysta flaskorna väckte mer uppmärksamhet hos kunderna och att försäljningen ökade. Allt handlar om hur våra ögon och sinnen fungerar. Våra ögon och sinnen söker alltid den ljusaste punkten eftersom det är där informationen finns – inget ljus, ingen information!

Det finns även andra aspekter än själva belysningen som påverkar det visuella intrycket. Inredningens, väggarnas, takets och golvets färg och material påverkar hur rummet uppfattas. I grunden handlar det om att vi behöver kontraster för att kunna se och läsa. I dagens detaljhandel återfinns allt från stark och överexponerad belysning till enkla och generiska lysrörsinstallationer och dramatiska, mörka lösningar. Det som är perfekt för ett varumärke är därmed inte optimalt för ett annat. Därmed blir vårt arbete som belysningsdesigners väldigt intressant och vi pressas att ligga i framkant när det gäller belysningsdesign. Vi måste förstå och hantera våra kunders behov bättre och fråga oss själva hur vi kan bidra till att göra våra kunders varumärken så kommersiella och effektiva som möjligt.