fagerhult_crystal_clear_award_sustainable.jpg

Tips för en energieffektiv belysning

1. Ljusdesign

En avgörande faktor vid planering av ett belysningssystem är ljuskällornas placering.  Om armaturerna placeras och riktas på ett optimalt sätt behövs inte lika många armaturer som om de placeras ut godtyckligt. En bra planering fordrar dock specialistkunskaper.

Fagerhult har expertis på det här området och vet vad som krävs för att skapa en lösning som inte bara är energieffektiv utan även kommersiell och funktionell. Med dessa kunskaper kan vi dessutom påverka ytterligare en dimension: känslan. 

 

En investering i ett nytt belysningssystem betalar sig oftast snabbt, särskilt om du väljer att installera ett styrsystem med rörelse- och dagsljussensorer, eftersom energiförbrukningen då blir mindre.

Fagerhults verktyg Life Cycle Cost Calculator (LCC) visar svart på vitt hur mycket du tjänar på att byta ut ett föråldrat system. Den beräknade livscykelkostnaden tydliggör sambanden mellan investeringskostnader, val av belysningslösning, energiförbrukning och miljöpåverkan.

Dessutom kan du ta reda på hur stora koldioxidutsläpp installationen kommer att generera under hela dess livslängd. LCC beräknar också den totala installationskostnaden och återbetalningstiden, med hänsyn tagen till räntesatser och inflation. 

2. Val av teknik

 LED

LED-tekniken har verkligen slagit igenom de senaste åren och börjar nu till stor del ersätta lysrör och metallhalogen. Tekniken är mycket energieffektiv och hållbar, förutsatt att ljuskällorna används i armaturer som är konstruerade för LED. Dessutom innehåller LED-modulerna inget kvicksilver vilket gör dem lättare att återvinna och minskar risken för utsläpp till miljön. Genom att investera i LED-belysning sparar du alltså inte bara pengar genom lägre energiförbrukning under lång tid, utan bidrar också till att minska avfallet i vårt slit och släng-samhälle.

Reflektorer och bländskydd
En armaturs reflektor har en mycket viktig funktion; den maximerar effektiviteten och riktar ljuset åt rätt håll. Med bländskydd är det också lättare att styra och skärma av ljuset så att ögat inte bländas. Reflektorn och bländskyddet är ofta två separata delar av armaturen. I vissa fall kan de dock kombineras i en och samma komponent. Valet av material i reflektorer och bländskydd påverkar energieffektiviteten, därför väljer vi dem med omsorg. Ju bättre material, desto högre effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Driftdon
Kvaliteten på elektroniska driftdon och annan styrutrustning spelar stor roll för armaturens energieffektivitet. Olika typer av armaturer fungerar bäst med olika typer av driftdon, och naturligtvis hjälper vi våra kunder att välja rätt utrustning. Redan på design- och utvecklingsstadiet säkerställer vi att driftdonet, ljuskällan och armaturen fungerar tillsammans så att utrustningens energieffektivitet och livslängd optimeras. En av de viktigaste faktorerna är att driftdonet inte får bli för varmt när armaturen är tänd. När vi utvecklar våra armaturer följer vi inte bara rekommendationerna från driftdonens tillverkare, utan lägger därutöver till en extra säkerhetsmarginal på 5 °C. Det innebär att våra armaturer i teorin har bättre livslängd än vad tillverkarna av driftdon och annan styrutrustning uppger. Naturligtvis använder vi bara elektroniska driftdon och styrutrustning med hög frekvens från världens ledande tillverkare.

3. Styrsystem

Det kraftigt ökade utbudet av LED-ljuskällor på dagens belysningsmarknad har gjort det lättare att använda styrsystem i belysningslösningar för detaljhandeln.  Det finns många olika sätt att styra belysning för att spara energi – vilket sätt som är rätt beror till stor del på typen av butik. Med hjälp av sensorer som känner av rörelser och dagsljus kan man undvika att använda artificiellt ljus när det inte behövs. Soliga dagar när starkt solljus strålar direkt mot butiksfönstret kan den egna belysningen dimmas så att man istället utnyttjar det naturliga ljuset och därigenom minskar energiförbrukningen.

När det är lugnare i butiken kan man spara energi genom att dämpa en del av belysningen. Det kan göras med hjälp av sensorer som minskar ljusstyrkan när inga kunder uppehåller sig i ett visst område, men man kan också programmera in olika belysningsscheman som sedan enkelt kan ändras. Schemana kan styras med timer eller manuellt. Det kanske behövs mindre belysning innan butiken öppnar eller tidigt på dagen när det inte kommer så många kunder? Ett annat alternativ är att belysningssystemet ansluts till en räknare som monteras vid butiksingången och håller reda på hur många kunder som går in i och lämnar butiken. När antalet besökare är som störst aktiveras det mest effektiva belysningsschemat.

Med ett reglerbart belysningssystem behöver belysningen inte vara igång på full effekt hela tiden. Om en armatur dimmas ner 10 % är förändringen knappt märkbar för det mänskliga ögat, men energiförbrukningen minskar med 10 %. En investering i ett styrsystem kan därför motiveras av de stora energibesparingsmöjligheterna.

Belysning står för över 30 % av en butiks energikostnader. Ljusstyrning kan därför medföra stora besparingar oavsett användningsområde, och iTrack kan styras på många olika sätt.

Läs mer om styrning i retailmiljöer

4. Underhåll

Att minimera energiförbrukningen blir allt viktigare för att vi ska kunna kontrollera framtidens energibehov och följa gällande direktiv. Det räcker inte längre att köpa energieffektiva produkter – man måste också ha en underhållsplan så att systemet förblir energieffektivt på lång sikt. En energioptimerad installation med färre armaturer fordrar en fastställd underhållsplan som dels inbegriper underhåll av armaturer och dels upprätthåller belysningens försäljningsmässiga effekter genom att tillräckligt med ljus riktas mot varorna. Med en underhållsplan visar du att du bryr dig om ditt belysningssystem och du får ut betydligt mer av din investering.