spec_hero.jpg

Kundspecifikation

I de flesta fall finns naturligtvis vissa krav och specifikationer vi måste förhålla oss till för att kunna föreslå bästa möjliga belysningslösning. De varierar dock från kund till kund. Nedan följer Twenty Ounce Denims specifikationer.

Krav och behov

Det ord som bäst beskriver Twenty Ounce Denim är flexibilitet. Den mångfasetterade lokalen är en butik, ett socialt utrymme, en bar, en biograf och en scen – allt i ett. Det kräver ett flexibelt belysningssystem. Kunden ville ha ett system som både tillgodoser de kommersiella behoven under dagtid och kan anpassas för de olika evenemang som anordnas kvällstid. Det måste också vara lätt att använda och styra. Belysningen måste därför kunna anpassas efter olika känslolägen, till exempel en lugn filmkväll eller ett energifyllt musikframträdande. Varumärket vill signalera modernitet och attityd samtidigt som energiförbrukningen hålls nere. Socialt ansvarstagande är viktigt för varumärkets värderingar. Eftersom Twenty Ounce Denim använder sina butiker som sitt viktigaste kommunikationsredskap tillåts inredningen ta mycket stor plats. Twenty Ounce Denim har en mycket tydlig bild av sin målgrupp och vad varumärket står för, men är mindre kunniga när det gäller belysning.