trend_hero_fos.jpg

Rådande trender

Idag låter sig allt fler stora företag influeras av de lokala förutsättningarna – det lokala har blivit globalt. Rustika inomhusmiljöer med naturmaterial som trä är vanliga. Det är också populärt att anlita lokala arkitekter som konceptualiserar varumärket.

Rustikt och lantligt

Dagens storstäder kommer att bli ännu större och flera nya städer kommer att växa fram tack vare den snabba befolkningsökningen under kommande decennier. I de större städerna har konsumtionen blivit alltmer likriktad och alla gågator ser likadana ut. Det kommer dock att förändras. Unika gator och butiker kommer att bli allt mer populära och bidra till att invånarna känner tillhörighet och stolthet över sitt bostadsområde. Idag låter sig allt fler stora företag influeras av de lokala förutsättningarna – det lokala har blivit globalt. Rustika inomhusmiljöer med naturmaterial som trä är vanliga. Det är också populärt att anlita lokala arkitekter som konceptualiserar varumärket.

I linje med det växande engagemanget för hållbar konsumtion visar konsumenterna också stort intresse för affärsverksamhetens samhälleliga aspekter, i synnerhet företagens program för socialt ansvarstagande. De vill konsumera etiskt och stödja lokala varumärken som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi måste gå från ett rent globalt perspektiv till ett perspektiv som även tar hänsyn till de lokala behoven – att ha global räckvidd men samtidigt en lokal framtoning i kommunikation, bilder och tjänster.