Dynamik på storkontoret

Storkontoret kan inte styras efter var och ens personliga preferenser eftersom rummet ljussätts gemensamt för alla medarbetare. Här rekommenderas styrning med en routerlösning som varieras över tid och anpassar färgtemperatur efter ljuset utomhus. I taket Multilume Flat och för att förstärka känslan av ett naturligt dagsljus ljussätts väggarna med hjälp av Pleiad Wallwashers G3.

Produkter

Pleiad Wallwasher G3

Pleiad Wallwasher G3 ger inomhusmiljöer det omfältsljus som forskning visar är viktigt för vårt välbefinnande. Ljuset når ända upp till vinkeln där vägg möter tak med bibehållen energieffektivitet.

Gå till produkt

Multilume Flat Delta

Gå till produkt

Applikationsområde