Master- och slavarmaturer till e-Sense Tune

Systemet bygger på ”Bluetooth low energy” där Fagerhults e-Sense Tune-app kommunicerar med en masterarmatur.

En masterarmatur kan i sin tur styra en eller flera slavarmaturer (max 10 stycken) som styrs via ett trådlöst radioprotokoll, på så sätt kan en hel anläggning med en master och en eller flera slavar styras enkelt via din Bluetooth-enhet.

I en anläggning/rum kan både intensitet (ljusstyrka) och färgtemperatur (tunable white) justeras och personifieras.

I samma anläggning kan endast en användare i taget kontrollera ljuset. Den enhet som först kopplas upp mot masterarmaturen blir den som får styrrättigheter. Om en användare med en enhet med e-Sense Tune-appen installerad går in i ett rum uppstår en kommunikation mellan masterarmaturen och enheten. Masterarmaturen kommer att kontrollera identiteten på den enhet som kom in i rummet för att sedan ställa in ljuset enligt den profil som finns i masterarmaturen och som är associerad med enheten.

Applikationsområde