Kom igång med e-Sense Tune

Att komma igång som användare:

  1. Ladda ner appen från App Store eller Google Play.
  2. Aktivera Bluetooth på din enhet.
  3. Aktivera sensorn i master armaturen genom närvaro.
  4. Starta appen och välj rum.
  5. Du är nu uppkopplad som gäst och kan använda förinställda scener samt dimma, tända och släcka belysningen.

Med e-Sense Tune kan du få ett personligt ljus som tillgodo ser dina behov. För att komma igång måste du ha Bluetooth aktiverat på din enhet. Fagerhults e-Sense Tune-app finns tillgänglig för både iOS- och Androidenheter. Du hittar appen i antingen App Store eller Google Play.

För att öppna upp Bluetooth-kommunikationen mellan din Bluetoothenhet och systemet måste PIR-sensorn i masterarmaturen detektera närvaro. Du kan inte koppla upp dig mot e-Sense Tune om du inte är närvarande i rummet. Om du är utom räckvidd för Bluetooth kommer du att få en bild på din skärm där det står att enheten söker efter anslutna armaturer. För att göra en ny sökning efter systemet i aktuellt rum ”drar” du skärmen nedåt för att starta en ny sökning.

När din Bluetooth-enhet har fått kontakt med systemet i det rum du befinner dig i kommer en uppkoppling att etableras och din enhet kommer att upprätta kommunikation med masterarmaturen.

För att synas på listan måste masterarmaturen ha detekterat närvaro och vara ”ledig” (inte vara uppkopplad mot en annan enhet). Om du inte ser den aktuella mastern i listan kan det vara så att det redan finns en an- nan enhet uppkopplad mot mastern. e-Sense Tune bygger på att endast en användare i taget kan vara aktiv, därför kommer ett ”upptaget” system inte att vara synligt för andra användare.

Listan kan innehålla mer än en masterarmatur, eftersom Bluetooth-signalerna även kan gå igenom avskärmningar och väggar. Listan är ordnad så att den masterarmatur med bäst signalstyrka till din enhet ligger högst upp på listan. Ordningen bestäms alltså utifrån signalstyrkan.

Applikationsområde