Ljussättning av utomhusrummet bygger i mångt och mycket på samma principer som belysningsplanering inomhus. Det krävs direkt ljus för att underlätta orienteringen – och med indirekt ljus mot väggar och tak skapar man ett behagligt omfältsljus. Omfältsljuset är rumsbildande och bidrar till trygghetsupplevelsen.