Människor eller boende i ett område har utomhusrummet som en del i sin dagliga miljö. Armaturer som skapar trygghet och trivsel på gårdar eller mindre grönområden är ofta utsatta för vandalisering och här är det viktigt med tåliga lösningar som fungerar oavsett påverkan. Lunova belyser större ytor med mer allmänljuskaraktär medan Rondo skapar lite mer variation i miljön med sin smalare ljusbild, båda effektiva LED alternativ med bra ljuskomfort.