När det gäller belysning för kriminal- och psykiatrivård ställs andra krav. Armaturerna utsätts inte för smuts och fukt men de ska ändå vara säkra för både personal och ”boende”. Ett av kraven är att armaturerna inte gå att öppna utan specialverktyg, detta för att man inte ska kunna skada sig själv eller andra. En sönderslagen ljuskälla är ett vasst vapen!

Man ska heller inte kunna gömma saker i armaturen. Våra armaturer är utvecklade för säkra vårdmiljöer och uppfyller dessa krav. Samtidigt som de svarar upp mot alla andra krav vi ställer avseende ljuskomfort och energieffektivitet.