Ett riktigt bra allmänljus är absolut nödvändigt vid av- och påstigningsplatser samt i anslutning till kommunikationsytor där många människor rör sig i olika tempo. Ju äldre vi blir, desto svårare blir synuppgiften. Därför är det viktigt att kritiska områden belyses med högre ljusnivåer så att de kan uppfattas av alla.

Mission är en armatur med högsta prestanda både vad gäller tålighet och effektivitet. Armaturen har skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK 10/150 joule. Därför kan den monteras i tak på relativt låg höjd samtidigt som den står emot fukt och eventuellt sot. Mission T5 har en slagtålig kupa med linjeprisma som ger en kraftfull ljusdistribution utan att blända dem som rör sig på perronger och i passager. Att passagerarna tydligt ser var perrongkanten slutar är en viktig säkerhetsfaktor, inte minst under dygnets mörka timmar.