I anslutning till gångbroar och viadukter är belysningen viktig för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Med hjälp av ljussättningen får besökaren redan på avstånd en uppfattning om funktion och riktning. Genom att placera armaturer längs med räckets sidor skapar man ett ljust rum som belyser både gångbanan och gångbrons sidor. 

I Fagerhults sortiment finns flera robusta väggarmaturer med hög IK- och IP-klass som klarar den utsatta något lägre placeringen och tål de påfrestningar den utsätts för. Vertigo, Quadrato, Pantheon och Quadriga är några exempel.