Ankomst- och avgångshallar med tillhörande kommunikationsytor är vidsträckta inomhusmiljöer som ställer krav på säkerhet och god orientering. Flair är något så unikt som en armatur som kan fällas in i undertak med skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK 10/150 joule. God avbländning är extra viktig i utrymmen där människor går i rask takt eller färdas på gåband eller i rulltrappor.  

Flair har bländskydd som sprider ljuset effektivt och gör det lätt att urskilja skyltar och anvisningar, utan att blända. Hela armaturen skyddas av en slagtålig plastskiva, vilket gör att armaturen kan monteras också i låga undertak. Flair finns även i en takmonterad variant för utomhusmiljöer där man vill uppnå samma goda ljuskvalitet.