Ankomst- och avgångshallar med tillhörande kommunikationsytor är vidsträckta inomhusmiljöer som ställer krav på säkerhet och god orientering. Flair är något så unikt som en armatur som kan fällas in i undertak med skyddsklass IP 65 och en slagtålighet motsvarande IK10/150  joule. God avbländning är extra viktig i utrymmen där människor går i rask takt eller färdas på gåband eller i rulltrappor. Flair Square har bländskydd som sprider ljuset effektivt och gör det lätt att urskilja skyltar och anvisningar, utan att blända. Hela armaturen skyddas av en slagtålig plastskiva, vilket gör att armaturen kan monteras också i låga undertak. Flair Square finns även i en takmonterad variant för miljöer där man vill uppnå samma goda ljuskvalitet.


I anslutning till gångbroar och viadukter är belysningen viktig för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Med hjälp av ljussättningen får besökaren redan på avstånd en uppfattning om funktion och riktning. Genom att placera armaturer längs med räckets sidor skapar man ett ljust rum som belyser både gångbanan och gångbrons sidor. I Fagerhults sortiment finns flera robusta väggarmaturer med hög IK- och IP-klass som klarar den utsatta något lägre placeringen och tål de påfrestningar den utsätts för. Quadrato, Pantheon och Quadriga är några exempel.