Bild på klassrum med Fagerhult DTI LED

Den här lösningen för klassrum hör till marknadens bästa – och är fortfarande ett utmärkt val. Rummet har en väl avvägd kombination av direkt ljus mot arbetsytan och omfältsljus mot väggar och tak. De pendlade armaturerna, distribuerar effektivt ljuset utan att blända.

För att ljusnivåerna ska bli tillräckligt höga rekommenderas flera armaturrader i klassrummet. Genom att ha flera dagsljussensorer kan vi säkerställa att alla elever i rummet får tillräckligt med ljus – samtidigt som energiförbrukningen minskar. För att underlätta lärarens arbete har tavlan utrustats med en separat belysning och rummet kan förses med förprogrammerade ljusscenarion.

Produkter

DTI LED Type 2

Gå till produkt

Lento LED

Gå till produkt