Mindre klassrum, upp till sex meter breda, kan ljussättas med Indira i en T-lösning. iTrack-skenan monteras som ett T med Indira Wallwasher mot den främre väggen och Indira Indirekt i mitten. Indira Wallwasher ger vertikalt ljus på den främre väggen medan Indira Indirekt ger ljus i taket.

Produkter

Indira Indirekt

En armatur med uplight-funktion vars ljus riktas mot taket. Används för komplettering eller monteras i T-lösning i mindre klassrum. Med den indirekta ljusspridningen blir det ljust omkring i rummet utan bländning.

Gå till produkt

Indira Wallwasher

En armatur vars ljus riktas mot väggen. Monteras i anslutning till klassrummets främre och bakre vägg. Med den indirekta ljusspridningen blir det ljust omkring i rummet utan bländning.

Gå till produkt

Applikationsområde