Belysningen kan användas för att tydliggöra rummets olika funktioner och bidra till strukturen i det öppna kontoret. Ett mer effektivt utnyttjande av kommunikationsytor – till exempel för förvaring, pappershantering eller telefonhytter – ställer ökade krav på belysningen. Infällda Multilume Dropped ger ett effektivt och behagligt ljus; lite av ljuset slår upp i taket vilket ger bidrar till rumskänslan. Downlights utmed takkanten skapar variation i ljusmiljön.

Produkter

Multilume Dropped

Gå till produkt

Pleiad Comfort G3

Gå till produkt