Den här lösningen fokuserar på ett effektivt allmänljus och indirekt ljussättning i samverkan mellan de två armaturtyperna. Plafonden Teres med opal kupa är rundstrålande med ett bra allmänljus. Spegelarmaturen Fino med rostfria detaljer har här placerats horisontellt ovanför spegelsektionen vilket ger bra ljus nedåt och framåt mot handfat och ansikte men också innebär en viss andel ljus upp mot taket.

Produkter

Applikationsområde