Rundstrålande Tibi tak ger ett ljus även på tak och väggar och definierar rummet. Shine över handfaten ger också ljus på tak och vägg och vi kan se oss själva i ett tydligt och behagligt ljus utan bländning.

Produkter

Tibi Tak/Vägg

Gå till produkt