fagerhult_skola_miljo_10.jpg

Möjligheter till energibesparing med LED

Med högre ljusflöden och överlägsen energieffektivitet har LED-ljuskällan revolutionerat belysningsbranschen. Tekniken har utvecklats fort och under de senaste åren har den också blivit mogen att användas för arbets- och allmänbelysning. Vi ville undersöka hur LED-ljus påverkar människans prestation och välbefinnande. Vi ville också ta reda på om LED- och T5-ljuskällor på något sätt skilde sig åt. Studien utfördes i Åhus 2011 i samarbete med Lunds universitet.

Syfte att studera omfältsljus med LED och T5

Studiens syfte var att, precis som tidigare, studera de visuella, biologiska och emotionella aspekterna av ljuset. Försökspersonerna fick arbeta i ett rum utan dagsljustillskott med två olika variationer av omfältsljus – 100 cd/m2 och 300 cd/m2, från LED respektive T5-lysrör.

Båda ljuskällorna hade samma färgtemperatur men olika spektral effektfördelning. Belysningsstyrkan på arbetsbordet hölls precis som tidigare konstant på 500 lux under hela försöket. Deltagarnas upplevelse och tillstånd kontrollerades både genom intervjuer och kortisolmätningar.

LED uppfattas ljusare med samma effekt som T5

Resultatet bekräftade våra tidigare studier; högre omfältsljus stimulerade kortisolproduktionen och gjorde deltagarna piggare och mer alerta. Men det som väckte vårt intresse var att försökspersonerna tyckte att LED-belysningen kändes ljusare än T5-belysningen. Detta väckte tanken att vi med LED skulle kunna skapa bättre ljusmiljöer som stimulerar vakenhet och välbefinnande och hjälper oss att prestera bättre. Eftersom LED-belysningen uppfattas som ljusare vid samma effekter öppnade detta också för stora energibesparingar.

Ladda ner rapporten

Applikationsområde