fagerhult_skola_miljo_9.jpg

Forskning med människan och miljön i fokus

I takt med att tekniken utvecklas, utvecklar Fagerhult ny belysning. Vi gör det alltid med människan och miljön i fokus. All utveckling sker mot bakgrund av etablerad kunskap och väldokumenterad forskning.