Energieffektivt och studiefrämjande ljus på gymnasiet

Kan omfältsljus få eleverna att må bättre och prestera bättre i skolan? Och kan LED-belysning ge ett bättre ljus med lägre energiförbrukning? Det var utgångspunkten för studien som genomfördes under ett halvår på en gymnasieskola i Helsingborg.

Läs mer om studien

fagerhult_skola_miljo_10.jpg

Möjligheter till energibesparing med LED

Syftet med studien var att undersöka hur människan påverkas av att arbeta i LED-ljus jämfört med lysrörsljus.


Läs om studien
fagerhult_skola_miljo_5.jpg

Omfältsljusets påverkan på inlärning

Om människor blir piggare och mår bättre av ett bra omfältsljus på jobbet – vad skulle det kunna betyda för skolan?


fagerhult_skola_close_14.jpg

Omfältsljusets påverkan på vakenhet och välbefinnande

I den här studien undersöktes det hur människan påverkas av att arbeta i ett rum med tre olika nivåer och färgtemperaturer på omfältsljuset.


Läs om studien
fagerhult_skola_close_8.jpg

Det optimala arbetsljuset

Syftet med den här studien var att avgöra vilken ljusfördelning som försökspersonerna föredrog – både vad gällde synuppgiften och känslomässigt.


Läs om studien

Högre omfältsljus ger bättre studieresultat

Ljuset påverkar oss inte bara visuellt, utan också biologiskt och emotionellt. Ny forskning visar att bra belysning faktiskt ökar arbetsglädjen i skolan.

Läs mer

Det viktiga omfältsljuset

Det naturliga ljuset från himlen är vår referens genom evolutionshistoriens sju miljoner år. Måste vi sitta utomhus för att må bra? Nej, det handlar om att skapa en bra belysningslösning som stödjer mänskligt välbefinnande. Vi kallar det omfältsljus.

Läs om omfältsljuset

Kan bra belysning kompensera låga dagsljusnivåer?

Tillsammans med forskarna vid Lunds Universitet har Fagerhult klarlagt sambandet mellan ljus, vakenhet, välbefinnande och prestation.

Läs mer

Kan rätt belysning begränsa vårdtiderna?

Det är en av frågorna man söker svaret på i en studie vid Södra Älvsborgs Sjukhus. Variationer i ljusets i färg och intensitet ska hjälpa intensivvårdspatienter att hitta tillbaka till sin cirkadianska rytm.

Läs mer

Applikationsområde