Optimerad optik för en mängd projekt

Med Fagerhults specialutvecklade AGC-linser (Advanced Glare Control) har våra stolparmaturer en optimerad optik för många olika användningsområden. Välj mellan ett flertal linser som är anpassade efter den senaste belysningsstandarden – och ger god visuell komfort. Våra E-linser är framtagna med fokus på belysningsstyrka, medan L-linserna är det naturliga valet om luminansen från vägbanan är i fokus.


E1-lins

Tänkbara användningsområden: gator och parkeringar.

Avskärmningsklass G6.

 

E2-lins

Tänkbara användningsområden: gator, parkeringar, gång- och cykelvägar.

 

E3-lins

 Tänkbara användningsområden: gator, parkeringar, gång- och cykelvägar.

 

E5-lins

Tänkbara användningsområden: gång- och cykelvägar och elljusspår.

 

L2-lins

Luminansoptik optimerad för våt vägbana.

Avskärmningsklass G6.

L4-lins

Luminansoptik optimerad för våt vägbana.

Avskärmningsklass G6.

L7-lins

 Luminansoptik optimerad för våt vägbana.

 

Relaterade produkter

Applikationsområde