Utvärdering av belysningssystem

Synergonomiska aspekter på arbetsplatsens utformning är viktiga för en stimulerande arbetssituation. För att granska och bedöma ett rum med ett installerat belysningssystem finns en bra metod, den kallas ”visuell utvärdering” och bygger helt enkelt på att man beskriver det man ser i lokalen.

Utvärdera rummet visuellt, dess belysningssystem, färger och utformning. Dessa faktorer påverkar varandra och är svåra att bedöma var och en för sig. Rumsfärgerna skall inte vara förvrängda, och din synuppgift måste vara möjlig utan obehag av bländning eller reflexer.

Rummets visuella kvalitet styr till stor del din hälsa och din prestationsförmåga. Därför är det viktigt att man inte helt förlitar sig på datorberäknade resultat. Pröva att göra en visuell utvärdering av din egen arbetsplats enligt tabellen.

Gradera motsatspar på en skala 1–5. Läs mer om belysning och hur man utformar arbetsplatsen i Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Arbetsplatsens utformning”.

Begrepp
Beskrivning
Bedömning
Ljusnivå – är det ljust eller mörkt i rummet? ljust – mörkt
Ljusfördelning – hur är ljuset fördelat i rummet? jämn – varierad
Ljusfärg – uppfattas ljusfärgen som varm eller kall? varm – kall
Färg – hur upplevs färger och föremål? naturliga – förvrängda
Bländning – förekommer obehagsbländning? ej märkbar – besvärande
Skuggor – är skuggorna mjuka eller hårda? mjuka – hårda
Reflexer – är reflexerna intensiva eller diffusa? intensiva – diffusa