Energieffektivitet i belysningsanläggningar

En belysningsanläggning ska motsvara belysningskraven för ett speciellt utrymme utan energislöseri och avkall på god ljuskomfort. Detta kräver övervägande avseende lämpliga belysningssystem, utrustning, styrsystem samt användning av dagsljus. Ett mått på effektiviteten i en belysningsanläggning är den installerade effekt, i W/m², som krävs för att uppfylla ställda krav.

Utöver en låg installerad effekt bör energianvändningen i en anläggning begränsas med hjälp av olika styrsystem så att belysningen kan behovsanpassas och därmed användas så effektivt som möjligt.

Ett bättre sätt att bedöma energieffektiviteten för en belysningsanläggning är att bedöma den årliga energiförbrukningen. Denna metod beskrivs i standarden EN 15193 som är kopplad till Energidirektivet.

I planeringsguiden Ljus & Rum finns en metod för att beräkna LENI-talet enligt framtagna schablonvärden som bygger på beräkningar enligt SS EN 15193 och med hänsyn till normala svenska förhållanden. Mer exakta beräkningar kan även utföras i DIALux eller liknande beräkningsprogram. Här kan hänsyn tas till reduktionsfaktorer för styrning beroende på närvaro/frånvaro – dagsljus och konstantljusstyrning.

Allmänna råd för att skapa en låg energianvändning

För en energieffektiv belysningsanläggningen bör nedanstående beaktas:

  • Val av ljuskällor med optimalt ljusutbyte för krävd färgåtergivning.
  • Energieffektivt belysningssystem med behovsanpassning av den installerade belysningseffekten.
  • Effektiva ljusarmaturer med lämplig ljusfördelning och god avbländning.
  • Effektivt utnyttjande av dagsljus.
  • Effektivt utnyttjande av artificiellt och naturligt ljus genom en ljus färgsättning.
  • Anpassning av belysning genom närvarostyrning.
  • Möjlighet till individuell behovsanpassning.
  • Högfrekvensdrift med ljusreglering.
  • Välplanerat underhåll av belysningsanläggningen för att erhålla en hög bibehållsfaktor.

Exempel på installerade belysningseffekter

Anläggningstyp
Installerad belysningseffekt
Krävd belysnings- styrka i drift (lx)
Anm.
Korridorer 5–10 W/m² 100 lx  
Korridorer 10 W/m² 200 lx  
Allmänna publika ytor 10–12 W/m² 300 lx  
Arbetslokaler 10–12 W/m² 300 lx *)
Arbetslokaler 10–15 W/m² 500 lx *)
Arbetslokaler 15–30 W/m² 1000 lx *)
*) Krävd belysningsstyrka inom ett arbetsområde enl. gällande standard SS EN 12461-1 och anvisningar i Ljus och Rum. Det lägre värdet förutsätter normalt ett lokaliserat belysningssystem som anpassats till arbetsplatsens arbetsområde.