Väla Centre

Shopping experience in Fagerhult light

The modern shopping center Väla Centrum is covered with light from Fagerhult, from the stores and general areas inside to the playgrounds and parking lots outside.

Project

Väla Centrum is a shopping mall just outside of Helsingborg in Sweden. The Nordic council of shopping centers (NCSC) appointed Väla Centrum to the Best Nordic Shopping Centre of the year at the NCSC Nordic Awards 2013.

The extension of  20 000 squaremeter new construction were designed by Ågren, one of the leading players in the Nordic market in the area of commercial development. In a successful way they designed the centre to a high-class modern meeting place, both indoors and outdoors, creatively creating new modern shapes with large volumes that was coherent to the previous design.

The centre is now one of the largest in Sweden with 170 shops with different kind of chain stores, boutiques and restaurants.

This was a great project for Fagerhult that shows our breadth, says Technical Salesman Mattias Olofsson Lagerqvist.

Solution

Väla centrum is a good example of Fagerhult’s ability to deliver light to the whole project. Fagerhult have illuminated several areas in the centre such as the shops and general areas inside, entrances and the playgrounds and parking lots outside.

Notor light lines forms intriguing patterns in the ceiling giving light to the open spaced shopping squares and Pleiad downlights provides a great general light. The spotlight Zone Point* and Dome pendant illuminates the passages between the shops.

* Zone Point is no longer in production. Please see Zone Evo G2.

Produkter


Discovery

De rundstrålande Discovery och Discovery Space är armaturer med många användningsområden, tack vare sin robusta konstruktion men samtidigt nätta utförande. Tillbehören till Discovery breddar serien ytterligare samt tillför ett dekorativt inslag. Både...

Recesso

Det enkla är det svåra. Inte sällan är det standardlösningar som ska möta de hårdaste kraven på ekonomi och fl exibilitet. Recesso har optimerats för infällning i undertak med synliga bärprofi ler. En unik konstruktion möjliggör ventilation...

Pozzo

Pozzo har inspirerats av den klassiska arkitekturens ljusbehandling. Med det naturliga ljuset som förebild erbjuder Pozzo en belysningslösning med dagsljuskänsla. Pozzo finns som infälld, ytmonterad eller pendlad i flera olika storlekar med...

Notor

Fagerhults klassiska interiörarmatur Notor finns i flera versioner för pendlat, dikt tak eller infällt montage. Notor är ett självklart val i sammanhang där man vill skapa långa, obrutna ljuslinjer. Diskret eller effektfullt – uttrycket kan enkelt...

Kontaktperson


Mattias Olofsson-Lagerqvist

Regionchef – Syd

  • +46 40 600 6402
  • +46 705 778 454

mattias.olofssonlagerqvist@fagerhult.se

Ladda ner v-card

Mattias Olofsson Lagerqvist

Applikationsområde