Notor T5 infälld

Fagerhults klassiska interiörarmatur Notor finns i flera versioner för pendlat, dikt tak eller infällt montage. Notor är ett självklart val i sammanhang där man vill skapa långa, obrutna ljuslinjer. Diskret eller effektfullt – uttrycket kan enkelt varieras med hänsyn till arkitekturen.

De små inbyggnadsmåtten till trots kombinerar Notor T5 Infälld hög energieffektivitet med goda allmänljusnivåer. Ett brett urval av bländskydd med Beta, Delta, Lamell eller Opal-bländskydd gör det möjligt att anpassa ljusbilden efter rummets funktion.

Notor Infälld T5 bygger på ett mycket diskret armaturhus i aluminium som helt fälls in i undertaket. Då ljuskällorna vid rampkoppling ligger omlott i armaturen ger Notor T5 Infälld, till skillnad från många andra lysrörsarmaturer tänkta att ligga på räls i undertaket, inga mörka fält i skarvarna mellan lysrören. Ögat upplever installationen som en enda lång, obruten linje som aldrig störs av några skuggor. Notor T5 Infälld finns i fem olika längder, vilket ger stor flexibilitet i planeringen. Med hjälp av en L-koppling är det också möjligt att bygga geometriska lösningar; praktiskt och estetiskt.

Armaturen har ett infällnadsdjup om 100 mm och bredden på spåret är endast 80 mm. Med en genomtänkt belysningsplanering där armaturerna placerats regelbundet ger Notor ett energieffektivt och behagligt allmänljus som motsvarar infällda armaturer med betydligt större mått.

Installationslösningen är snabb och kostnadseffektiv. Notor Infälld T5 saknar inre överkopplingar och all vidarekoppling sker istället i en specialdesignad kopplingsbox på armaturens ovansida.

Produkter

Notor T5 infälld Delta

Notor T5 infälld Lamell

Notor T5 infälld Beta

Notor T5 infälld Opal

Applikationsområde