exLED

exLED är samlingsnamnet på Fagerhults moderna utbud av hänvisningsarmaturer. Vi erbjuder två modeller, exLED ViVa och exLED 4. Gemensamt för de olika modellerna är att de utnyttjar lysdiodens fördelar med lång livslängd och kompakt storlek. Båda erbjuder enkelt montage och inkoppling.

Armaturerna finns i både centraliserat och decentraliserat utförande med olika skyltalternativ. De decentraliserade har utrustats med den mer miljövänliga batteritypen NiMH och batteri för 3-timmarsdrift.

Våra decentraliserade armaturer har inbyggt självtest med schemalagda testcykler.

Potentialfri larmutgång är standard på dessa decentraliserade armaturer och finns också för övervakning via DALI. I vissa anläggningar finns ibland behov av lägre ljusnivåer på hänvisningsskylten, detta kan vi sörja för med exLED ViVa, där ljusflödet kan sänkas med bevarad kontrast.

Test
Decentraliserade armaturer har alltid självtest med schemalagda testcykler. En gång per vecka sker ett kortare test och en gång var tredje månad sker ett längre urladdnings­test. Med hjälp av ett kort tryck på armaturens testknapp initieras det kortare testet manuellt. Ett manuellt test nollställer tidigare data om testcykler.

Produkter

exLED 4

exLED ViVa G2

Kontakta oss


Applikationsområde