I-skarv

I-skarv för skarvning mellan två skenor. I-skarven har ytterhölje i vit (RAL 9016) eller svart (RAL 9004) polykarbonat.

OBS! Bilderna visar detaljer underifrån, måttskisser visar detaljer ovanifrån med nollans placering (blå linje).

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
I-skarv, svart 78231
I-skarv, vit 78221

iTrack upphängningsbeslag

Sensorenhet

L-skarv

Ändstycke

Flexibel skarv

Takfäste

X-skarv

Wireupphängsfäste

Anslutningsdon

Nödljusenhet

T-skarv

Go to family page

Applikationsområde