Flexibel skarv

Flexibel skarv för skarvning mellan två skenor. Flexibel skarv har ytterhölje i vit (RAL 9016) polykarbonat.

OBS! Bilderna visar detaljer underifrån, måttskisser visar detaljer ovanifrån med nollans placering (blå linje).

Märkning av produktblad

Eller skapa en PDF med alla artiklar

Dokumentet är tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivning Art.No.
Flexibel skarv 78227

iTrack upphängningsbeslag

Sensorenhet

L-skarv

Ändstycke

Takfäste

X-skarv

I-skarv

Wireupphängsfäste

Anslutningsdon

Nödljusenhet

T-skarv

Go to family page

Applikationsområde